IniciAvís legal

Avís legal

PROTECCIO DE DADES

L’"ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE INSTALADORS D’ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS I AFINS DEL VALLES ORIENTAL”, (a partir d’ara L’ASSOCIACIÓ), informa de la seva Política de Privacitat i/o avís legal, que s'entendrà com acceptat en connectar-se i navegar per la nostra web.

L’ASSOCIACIÓ, posa en coneixement dels usuaris d'aquesta Web, que la present declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que segueix l’associació. Aquesta política s'ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, aquest és, entre d'altres, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant LOPD), el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament.

L'accés a i/o ús del lloc web titularitat de l’ASSOCIACIÓ, atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, i l'acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cada un de les presents condicions generals, així com aquells altres particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del lloc Web o dels serveis vinculats al mateix.

L’ASSOCIACIÓ, li informa que les dades per vostè facilitades, s'incorporen en un fitxer registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i a tota hora seran tractats sempre respectant la normativa vigent, comprometent-se a complir amb el deure de confidencialitat, conservant-los i custodiar-los a través de mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, que garanteixin la seguretat dels mateixos, evitant la seva alteració, pèrdua, deteriorament, tractament o accés no autoritzats i els possibles riscs a què poguessin estar exposats. Aixi mateix l'usuari es compromet que la informació que subministri serà veraç, i a actualitzar la mateixa en cas que sofreixi alguna modificació.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’ASSOCIACIÓ, pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals, i en el seu cas, de les Condicions Particulars o de la Llei, en relació amb la utilització i la Pàgina.

L'usuari consent expressament la cessió de les dades continguts al fitxer automatitzat a l’ASSOCIACIÓ. L'esmentat consentiment tindrà com a finalitat permetre realitzar tasques d'informació, gestió i promoció dels serveis de l’associació. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindria efectes retroactius.

Els usuaris que hagin subministrat dades personals a l’ASSOCIACIÓ, tenen reconeguts el drets  que  preveu la Llei Orgánica 15/1999 de Protecció de dades  de Carácter personal.

L’ASSOCIACIÓ No serà responsable de les interrupcions de disponibilitat de la informació motivades per desconnexió a Internet, avaries a la xarxa, o causes de força major no controlables.

Ni tampoc dels danys produïts per qualsevol tipus de virus informàtic. L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

A les presents condicions se'ls aplicarà la “Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de l’Informació i Correu Electrònic”.

Aquesta web no es fa responsable dels comentaris escrits pels usuaris. El usuari es responsable i titular de les opinions exposades. Si troba quelcom contingut erroni u ofensiu, si us plau, ens ho pot comunicar mitjançant el formulari de contacte per pogué rectificar el mateix.

A causa del ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, l’ASSOCIACIÓ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats egislatives o jurisprudencials, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella es produeixin.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l'ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Granollers.

 

 

Enllaços d'interès

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Zona agremiatsCercador